« Grįžti

Kaip traktuojamas atgalinio lizingo sandoris, kai sutartis nutraukiama?

Atnaujinimo data: 2010-01-23
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.2.3] Kitos pajamos
Registracijos numeris   KD-4983   Data   2010.01.23

Jei atgalinio lizingo (finansinės nuomos) sutartis nutraukiama (įskaitant atvejus, kai iš šios sutarties kylančios teisės ir prievolės perleidžiamos trečiajai šaliai), tai tokia sutartis pelno mokesčio tikslais laikoma ilgalaikio turto pirkimo–pardavimo sutartimi.

Tokiu atveju, vienetas turės pripažinti ilgalaikio turto perleidimo pajamas (turto vertės padidėjimo pajamas) pagal rinkos kainą nuo to turto perleidimo lizingo teikėjui (pirkėjui) datos PMĮ 16 str. 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka.

Taip pat jis turės perskaičiuoti iki sutarties nutraukimo ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskirtinas ilgalaikio turto nusidėvėjimo (ar amortizacijos) sąnaudas, laikantis PMĮ 19 str. 4 dalies reikalavimų.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 7 str. 1 d.
LRS  PMĮ 16 str. 1 ir 2 dalys
LRS  PMĮ 19 str. 4 d.