« Grįžti

Kas laikoma vienetų, vykdančių lizingo veiklą, pajamomis?

Atnaujinimo data: 2010-01-23
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.2.3] Kitos pajamos
Registracijos numeris   KD-4978   Data   2010.01.23

Atsižvelgiant į lizingo specifiką, lizingo teikėjas uždirba pajamas ne iš turto pardavimo (paprastai lizingo teikėjas įgyja ir pateikia lizingo gavėjui turtą, kurį nurodo pats gavėjas ir lizingo gavėjo mokamos turto vertės dengimo sumos tik padengia lizingo teikėjo sumokėtą turto įsigijimo kainą), bet iš įsigijimų finansavimo paslaugos suteikimo, todėl vienetų, vykdančių tokią veiklą, uždirbtoms pajamoms, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, priskiriamos palūkanų ir kitų sutartyje numatytų paslaugų pajamos.

Palūkanų pajamos pripažįstamos pagal kaupimo apskaitos principą laikant, kad palūkanos kaupiasi pagal sutartyje nurodytą palūkanų normą nuo mažėjančios bazės.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 7 str. 1 d.