« Grįžti

Kokius kriterijus turi atitikti nuomos sandoris, kad turto arba turtinio komplekso perdavimas mokesčio administratoriaus sprendimu būtų apmokestinamas kaip pardavimas?

Atnaujinimo data: 2010-02-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.2.4] Turto ar turto komplekso nuomos pajamos (38 str.)
[1.10.14.5] Turto ar turto komplekso nuoma (38 str.)
Registracijos numeris   KD-4965

Jei vieneto turtas arba turtinis kompleksas yra perduotas pagal nuomos sandorį, apskaičiuojant pelno mokestį toks turto arba turtinio komplekso perdavimas mokesčio administratoriaus sprendimu gali būti apmokestinamas kaip pardavimas, jei nuomos sandoris atitinka nors vieną iš šių kriterijų:

1) nuomos terminas ilgesnis kaip 30 metų, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka išnuomojama žemė arba turto nuomininkas yra nustatytas PMĮ 3 straipsnio 2 dalyje;

2) nuomos mokesčio periodinių įmokų tvarkaraštyje numatyta, kad per trumpesnę nuomos laikotarpio dalį sumokama didesnė dalis išnuomoto vieneto ilgalaikio turto tikrosios rinkos kainos;

3) nuomos sutartis apriboja ilgalaikio turto ar turtinio komplekso nuomotojo teises skolintis ir (arba) skirstyti pelną ar mokėti dividendus;

4) nuostatos dėl išnuomoto turto rekonstravimo nėra susijusios su nuomininko ar nuomotojo ūkine komercine veikla ir (arba) turto rekonstravimo vertė neatitinka turto tikrosios rinkos kainos.

Pastaba. Šios nuostatos netaikomos lizingo (finansinės nuomos) sandoriams – tai yra tokiems sandoriams, pagal kuriuos sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą daiktas pereina lizingo gavėjui.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 38 str. 1 d. ir 3 d.
LRS  PMĮ 3 str. 2 d.