« Grįžti

Kaip pripažįstamos draudimo įmonių pajamos už suteiktas draudimo paslaugas?

Atnaujinimo data: 2015-01-29
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.2] Apmokestinamosios pajamos
Registracijos numeris   KD-5348   Data   2013.05.29

Draudimo įmonių uždirbtoms pajamoms priskiriamos už draudimą uždirbtos įmokos (premijos) ir prisiimto perdraudimo įmokos. Kai draudimo sutartyje numatyta įmoka pasirašyta visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui, trunkančiam ilgiau negu vieną mokestinį laikotarpį, tai į uždirbtas pajamas įtraukiama tik ta draudimo įmokų dalis, kuri priskiriama tam mokestiniam laikotarpiui, per kurį buvo suteiktos draudimo paslaugos (t.y. draudimo įmonės mokestinio laikotarpio pajamoms priskiriama tik uždirbtų draudimo įmokų dalis).

Teisės aktai
LRS  PMĮ 7 str. 1 d.
LRS  PMĮ 17 str. 1 d.