Kaip pripažįstamos valiutos kurso pasikeitimo pajamos?

Atnaujinimo data: 2015-01-29
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.2] Apmokestinamosios pajamos
Registracijos numeris   KD-5347   Data   2013.05.29

Pajamomis laikomi teigiami valiutos kurso pasikeitimai (sąnaudomis – neigiami valiutos kurso pasikeitimai), susidarę vienetui vykdant operacijas užsienio valiuta, taip pat perskaičiuojant balanse apskaitomus užsienio valiuta denominuotus straipsnius. Vienetams, kurie tvarkydami buhalterinę apskaitą ir rengdami finansinę atskaitomybę, privalo vadovautis ar vadovaujasi VAS nuostatomis, nuo 2004 metų sandorių užsienio valiuta apskaitos ir valiutų kursų pokyčių pateikimo finansinėje atskaitomybėje tvarką nustato 22 VAS ,,Užsienio valiutos kurso pasikeitimas" (toliau – 22 VAS), kurio nuostatos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, taikomos nuo 2004 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio pradžios tiek, kiek neprieštarauja PMĮ.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 7 str. 1 d.
LRS  PMĮ 17 str. 1 d.