« Grįžti

Ar apmokestinamos tiesioginės ir kitos kompensacinės išmokos pajamų lygiui palaikyti, kurias gauna žemės ūkio veiklą vykdantys vienetai?

Atnaujinimo data: 2017-01-03
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.3] Neapmokestinamosios pajamos (12 str.)
Registracijos numeris   KD-6683

Vienetų, vykdančių žemės ūkio veiklą, kaip ji suprantama pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio įstatytą, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą, gautos Lietuvos Respublikos įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto dydžio tiesioginės ir kitos kompensacinės išmokos pajamų lygiui palaikyti yra priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms.
Pagal minėtą įstatymą kompensacinė išmoka suprantama kaip teisės aktų nustatyta tvarka teikiama finansinė parama dėl nepalankių ūkininkavimo sąlygų, ekologinio ūkininkavimo įsipareigojimų, aplinkosaugos ar teisės aktų nustatytų kitų apribojimų vykdymo negautoms pajamoms ar turėtoms papildomoms išlaidoms kompensuoti.
Tiesioginė išmoka – vieneto pajamų lygiui palaikyti teikiama finansinė parama.
Žemės ūkio veiklą vykdančių vienetų gauta parama negautoms pajamos kompensuoti, t. y. už pajamų praradimą (netekimą), neatsižvelgiant į tai, kad veikla yra sustabdyta ar nutraukta, yra prilyginama kompensacinėms išmokoms pajamų lygiui palaikyti.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 12 str.17 p.
LRS  Lietuvos Respublikos žemės ūkio įstatymas