« Grįžti

Ar neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos draudimo išmokos, kai vienetas gauna išmoką ne dėl draudimo įvykio, bet pasibaigus gyvybės draudimo sutarties terminui?

Atnaujinimo data: 2009-12-18
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.3] Neapmokestinamosios pajamos (12 str.)
Registracijos numeris   KD-5021   Data   2009.12.18

Neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos gautos draudimo išmokos, neviršijančios prarasto turto arba patirtų nuostolių ar žalos vertės, kai jos susijusios su draudiminiu įvykiu.

Todėl, tuo atveju, kai vienetas gauna draudimo išmoką ne dėl draudiminio įvykio, bet pasibaigus jo naudai sudarytai gyvybės draudimo sutarčiai, tai visą gautą (gautiną) draudimo išmokos sumą vienetas turi priskirti apmokestinamosioms pajamoms.

Jeigu vieneto naudai sudarytoje gyvybės draudimo sutartyje numatyta, kad draudimo sutarties nutraukimo ar nutrūkimo (pvz., dėl įmokų nemokėjimo) atveju visos sumokėtos gyvybės draudimo įmokos ar jų dalis grąžinamos draudėjui – vienetui, tai sutarčiai pasibaigus, visa sugrąžintų gyvybės draudimo įmokų suma, bet ne mažesnė kaip anksčiau leidžiamiems atskaitymams priskirtų įmokų suma, priskiriama apmokestinamosioms pajamoms.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 12 str. 2 p.