Ar transporto prastovos yra laikomos netesybomis, priskiriamoms neapmokestinamoms pajamoms?

Atnaujinimo data: 2017-01-03
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.3] Neapmokestinamosios pajamos (12 str.)
Registracijos numeris   KD-5217

Netesybomis nelaikomos transporto prastovų pajamos.
Vienetai, teikiantys transporto ir ekspedijavimo paslaugas, dėl savo ar klientų kaltės ne visada sklandžiai gali įvykdyti savo įsipareigojimus.
Tokiu atveju sutartyse už pavėluotai suteiktas paslaugas (transporto priemonės prastovas) paprastai yra numatoma atsakomybė, kurią gali prisiimti tiek paslaugų tiekėjas, tiek paslaugų pirkėjas.
Krovinio vežimo paslaugos teikėjas už ne laiku suteiktas paslaugas (pavėluotai pristatytą krovinį) dėl užsakovo kaltės iš pirkėjo gali gauti tam tikrą pinigų sumą, numatytą sutartyje, savo patirtoms sąnaudoms padengti. Šiuo atveju krovinio vežimo paslaugos vertė atitinkamai padidėja, t. y. prie jos yra pridedamos papildomai patirtos išlaidos.
Kadangi vežimo paslaugos yra laikomos suteiktomis, nors ir pavėluotai, tai sutartyje numatyta papildoma pinigų suma patirtoms sąnaudoms padengti yra laikoma paslaugos pirkėjo leidžiamais atskaitymais.
 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 12 str. 8 p.
LRS  PMĮ 17 str.