« Grįžti

Draudimo išmokų pagal finansinių nuostolių draudimo sutartis apmokestinimas

Atnaujinimo data: 2009-12-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.3] Neapmokestinamosios pajamos (12 str.)
Registracijos numeris   KD-5017   Data   2009.12.10

Kai kurioms draudimo rūšims yra būdinga tai, jog atsitikus draudiminiam įvykiui, vienetų apskaitoje nefiksuojami jokie nuostoliai, tačiau vienetai juos patiria.

Tokioms draudimo rūšims galima priskirti finansinių nuostolių draudimą.

Finansinių nuostolių draudimo atveju draudimo įmonė įsipareigoja iš dalies ar visiškai kompensuoti draudėjo finansinius nuostolius, susijusius su pajamų praradimu dėl blogo oro, pajamų nepakankamumu, pelno (naudos) netekimu, nenumatytomis prekybos išlaidomis, rinkos vertės sumažėjimu, ar kitus finansinius nuostolius.

Šiais ir analogiškais kitais atvejais (pvz., vieneto darbuotojų nuo nelaimingų atsitikimo draudimo atveju), kai vienetas gauna draudimo išmoką, kuri neviršija žalos ar nuostolių, apskaičiuotų draudimo sutarties nustatyta tvarka, tokios draudimo išmokos laikomos neapmokestinamomis.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 12 str. 2 p.