« Grįžti

Kokios kredito draudimo išmokos priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms?

Atnaujinimo data: 2014-12-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.3] Neapmokestinamosios pajamos (12 str.)
Registracijos numeris   KD-5015   Data   2009.12.10

Kredito draudimas apima tokias draudimo rūšis, pagal kurias draudimo įmonė įsipareigoja iš dalies ar visiškai kompensuoti kredito ar paskolos teikėjo nuostolius, atsiradusius dėl bet kokios rūšies kredito ar paskolos negrąžinimo dėl kredito ar paskolos gavėjo nemokumo ar kitų priežasčių.

Pagal šias draudimo rūšis draudimo objektas siejamas su kredito, paskolos negrąžinimu.

Prie kredito draudimo rūšių objekto taip pat priskiriamas prievolės atsiskaityti už prekes ar paslaugas neįvykdymas.

Sudarant tokias draudimo sutartis, vieneto patiriamų nuostolių vertė įvykus draudiminiam įvykiui bendru atveju sutampa su įmonės finansinėje atskaitomybėje apskaičiuojamais nuostoliais. Todėl tokio draudimo atveju draudimo išmoka neapmokestinama, kai ji neviršija draudimo sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuotos žalos, kuri turėtų sutapti su vieneto finansinėje apskaitoje fiksuojamais nuostoliais.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 12 str. 2 p.