« Grįžti

Ar dotacijos laikomos pajamomis?

Atnaujinimo data: 2015-01-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.4] Nelaikoma pajamomis (7 str.)
Registracijos numeris   KD-5065   Data   2012.09.10

Finansinėje apskaitoje apskaitytos dotacijų pajamos negautoms pajamoms kompensuoti, vadovaujantis VAS nuostatomis, pripažįstamos pajamomis ir apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną.

Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, dotacija patirtoms sąnaudoms kompensuoti nepriskiriama pajamoms, o ja mažinama sąnaudų, kurioms kompensuoti dotacija gauta, suma.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 7 str.
LRS  VšĮ LR APSKAITOS INSTITUTO STANDARTŲ TARYBOS 2003-12-18 nutarimas Nr. 1 "DĖL VERSLO APSKAITOS STANDARTŲ PATVIRTINIMO"