« Grįžti

Ar gautos išlaidų kompensavimo sumos priskiriamos įmonės pajamoms?

Atnaujinimo data: 2017-01-03
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.4] Nelaikoma pajamomis (7 str.)
Registracijos numeris   KD-5062

Pagal 10-ojo VAS 5 punkto nuostatas pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas.

Todėl trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos pajamomis nepripažįstamos, kadangi tai nėra įmonės gaunama ekonominė nauda ir šios sumos nedidina nuosavo kapitalo.

Atsižvelgiant į tai, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, gautos išlaidų kompensavimo sumos (pvz. nuomotojui nuomininko apmokama faktiškai patirtų sunaudotos šilumos, elektros energijos ir kitų paslaugų išlaidų dalis) nelaikomos įmonės pajamomis, o šiomis sumomis mažinamos patirtos sąnaudos.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 7 str.
LRS  VšĮ LR APSKAITOS INSTITUTO STANDARTŲ TARYBOS 2003-12-18 nutarimas Nr. 1, "DĖL VERSLO APSKAITOS STANDARTŲ PATVIRTINIMO"