« Grįžti

Ar laikoma dividendais akcininkams nemokamai išduotos akcijos (arba padidinta anksčiau išleistų akcijų nominali vertė), kai įstatinis kapitalas padidintas iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ar rezervų?

Atnaujinimo data: 2010-01-15
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.5] Užsienio vieneto ne per nuolatinę buveinę uždirbtos...
Registracijos numeris   KD-5213   Data   2010.01.15

Kai bendrovė iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ar rezervų įstatinį kapitalą didina Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka ir akcininkams nemokamai išduoda akcijas (arba didina anksčiau išleistų akcijų nominalią vertę), tai tokios akcininko pajamos nelaikomos dividendais ar paskirstytuoju pelnu.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 32 str. 2 d.