« Grįžti

Ar privalo išskaičiuoti mokestį Lietuvos vienetas, jeigu jis perveda palūkanas užsienio tarpininkui?

Atnaujinimo data: 2010-10-25
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.5] Užsienio vieneto ne per nuolatinę buveinę uždirbtos...
Registracijos numeris   KD-5210   Data   2010.10.25

Jeigu Lietuvos vienetas, paskirstydamas ir mokėdamas palūkanas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar savivaldybių vertybinius popierius, išmokamas sumas perveda ne pačiam tokių vertybinių popierių gavėjui, o užsienio vienetui, kuris taip pat veikia kaip tarpininkas, tai nuo šių sumų privalo išskaičiuoti mokestį taip, kaip tai numatyta PMĮ.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 4 str. 4 d. 1 p.