« Grįžti

Kuriais atvejais užsienio vieneto gauti dividendai už turimas Lietuvos vieneto akcijas neapmokestinami pelno mokesčiu?

Atnaujinimo data: 2017-01-02
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.5] Užsienio vieneto ne per nuolatinę buveinę uždirbtos...
Registracijos numeris   KD-5212

Lietuvos vieneto, kuriame dividendus gaunantis užsienio vienetas ne trumpiau kaip 12 mėnesių be pertraukų, įskaitant dividendų paskirstymo momentą, valdo ne mažiau kaip 10 procentų balsus suteikiančių akcijų (dalių, pajų), tam užsienio vienetui išmokami dividendai neapmokestinami, išskyrus atvejus, kai dividendus gaunantis užsienio vienetas įregistruotas ar kitaip organizuotas tikslinėse teritorijose.

 

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 34 str. 2 d.
LRS  LR finansų ministro 2001-12-22 įsakymas Nr. 344 „DĖL TIKSLINIŲ TERITORIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO"