« Grįžti

Mokesčio prie pajamų šaltinio išskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaracijos pateikimo tvarka

Atnaujinimo data: 2017-01-05
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.5] Užsienio vieneto ne per nuolatinę buveinę uždirbtos...
Registracijos numeris   KD-5189

Jeigu Lietuvos vienetas, nuolatinė buveinė arba nuolatinis Lietuvos gyventojas išmoka užsienio vienetui (bet ne jo Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiai nuolatinei buveinei) pajamas, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje ir kurios pagal PMĮ 4 str. 4 dalies nuostatas yra laikomos mokesčio prie pajamų šaltinio objektu (neįskaitant dividendų), tai jis privalo prie pajamų šaltinio nuo šių sumų išskaičiuoti ir į biudžetą sumokėti 10 proc. ar 15 proc. mokestį prie pajamų šaltinio.

Mokestis išskaičiuojamas nuo visos išmokamos sumos be jokių atskaitymų.

Tokias pajamas (neįskaitant dividendų) išmokėjęs ir mokestį nuo jų išskaičiavęs asmuo privalo pateikti VMI prie FM viršininko 2002-02-08 įsakymu Nr. 40 patvirtintą Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formą.

Deklaracija apie užsienio vienetui išmokėtas pajamas (sumas) ir apskaičiuotą bei į biudžetą sumokėtą pelno mokestį pateikiama  ir mokestis sumokamas mokesčių administratoriui ne vėliau kaip per 15 dienų pasibaigus mėnesiui, kurį buvo išmokėtos pajamos (sumos).

FormaFR0313

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 50 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-02-08 įsakymas Nr.40 „DĖL UŽSIENIO APMOKESTINAMIESIEMS VIENETAMS IŠMOKĖTŲ PAJAMŲ (SUMŲ) IR NUO JŲ APSKAIČIUOTO PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0313 FORMOS BEI ŠIOS FORMOS PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"