« Grįžti

Ar nuolatinės buveinės registruojamos Mokesčio mokėtojų registre?

Atnaujinimo data: 2017-01-04
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.6.1] Nuolatinės buveinės sąvoka. Registravimas
Registracijos numeris   KD-5135

Taip, nuolatinės buveinės registruojamos Mokesčio mokėtojų registre.

Užsienio valstybių įmonių filialai, užsienio valstybių bankų filialai (skyriai), užsienio valstybių įmonių atstovybės Mokesčio mokėtojų registre registruojami ne vėliau, kaip per 5 dienas nuo   veiklos vykdymo Lietuvoje pradžios.

Prievolės mokėti mokestį atsiradimo momentu laikomas jų teisinis įregistravimas.

Užsienio valstybių įmonių nuolatinės buveinės, kurių teisinis įregistravimas Lietuvos Respublikos įstatymuose nenumatytas, privalo Mokesčio mokėtojų registre registruotis pagal veiklos vykdymo vietą ne vėliau, kaip per 5 dienas nuo veiklos vykdymo Lietuvoje pradžios.

Mokesčio mokėtojų registro nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 2 str. 22 d.
LRS  LRV 2000-09-06 nutarimas Nr. 1059 „DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO"