« Grįžti

Kada užsienio vienetas, naudojantis įrangą ar konstrukciją gamtos išteklių tyrimo ar gavybos reikalams Lietuvoje, laikomas vykdančiu veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvoje?

Atnaujinimo data: 2010-10-28
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.6.1] Nuolatinės buveinės sąvoka. Registravimas
Registracijos numeris   KD-5133   Data   2010.10.28

Užsienio vienetas laikomas vykdančiu veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje, jeigu jis gamtos išteklių tyrimui ar gavybai Lietuvos Respublikoje nuolat naudoja įrangą arba konstrukciją, įskaitant tam naudojamus gręžinius ir laivus.

Gamtos išteklių tyrimui ar gavybai naudojama įranga arba konstrukcija gali būti tiek stacionari, tiek kilnojama, jai  taip pat priskiriami gręžiniai, laivai, platformos ir pan.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 2 str. 22 d.
LRS  LR finansų ministro 2002-02-27 įsakymas Nr. 54 „DĖL UŽSIENIO VIENETO VEIKLOS NUOLATINUMO APIBRĖŽIMO IR UŽSIENIO VIENETO ATSTOVO (AGENTO) STATUSO PRIKLAUSOMUMO AR NEPRIKLAUSOMUMO KRITERIJŲ PATVIRTINIMO"