« Grįžti

Kas yra užsienio vieneto atstovas (agentas) ir koks atstovas (agentas) yra laikomas nepriklausomu?

Atnaujinimo data: 2017-01-03
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.6.1] Nuolatinės buveinės sąvoka. Registravimas
Registracijos numeris   KD-5120

Užsienio vieneto atstovas (agentas) – tai fizinis ar juridinis asmuo, nesvarbu, kaip jis vadinasi (makleris, brokeris, prekybos komisionierius, verslo konsultantas ar kitoks agentas), per kurį užsienio vienetas Lietuvos Respublikoje vykdo veiklą arba jos dalį.

Juo gali būti Lietuvos vienetas, kitas užsienio vienetas, nuolatinis ar nenuolatinis Lietuvos gyventojas.

Laikoma, kad užsienio vienetas savo veiklą vykdo per nepriklausomą atstovą (agentą), jeigu šis atitinka visus žemiau išvardintus kriterijus:

- yra juridiškai nepriklausomas nuo užsienio vieneto, kuriam atstovauja, ir

- yra ekonomiškai nepriklausomas nuo užsienio vieneto, kuriam atstovauja, ir

- veiklą vykdo savo vardu ir

- jo įprastinė veikla atitinka užsienio vieneto per jį vykdomą veiklą.

Atstovas (agentas) laikomas juridiškai nepriklausomu nuo užsienio vieneto, kuriam atstovauja, jeigu jis turi savo klientus, su užsienio vienetu susijęs atstovavimo, pavedimo ar kita sutartimi, kurioje nustatyta jo ekonominė nepriklausomybė.

Atstovas (agentas) laikomas ekonomiškai nepriklausomu nuo užsienio vieneto, kuriam jis atstovauja, jeigu jis gauna atlyginimą už tarpininkavimo paslaugas ir pats dengia savo išlaidas.

Jeigu užsienio vienetas savo veiklą Lietuvos Respublikoje vykdo per nepriklausomą atstovą (agentą), tai nėra laikoma, kad jis vykdo veiklą per nuolatinę buveinę.

Tačiau LR finansų ministro 2002-02-27 įsakyme Nr. 54 numatytos dvi išimtys, kada užsienio vienetas laikomas vykdančiu veiklą per nuolatinę buveinę net ir tuo atveju, kai ši veikla vykdoma per nepriklausomą atstovą (agentą):

1) kai toks atstovas (agentas) atstovauja tik vienam užsienio vienetui ir pajamos iš tokio atstovo (agento) veiklos sudaro žymią dalį atstovaujamo užsienio vieneto ir/arba atstovo (agento) pajamų; arba

2) kai toks atstovas (agentas) tik formaliai (forma, o ne turiniu) atitinka nepriklausomo atstovo (agento) kriterijus.

 

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 2 str. 22 d.
LRS  LR finansų ministro 2002-02-27 įsakymas Nr. 54 „DĖL UŽSIENIO VIENETO VEIKLOS NUOLATINUMO APIBRĖŽIMO IR UŽSIENIO VIENETO ATSTOVO (AGENTO) STATUSO PRIKLAUSOMUMO AR NEPRIKLAUSOMUMO KRITERIJŲ PATVIRTINIMO"