« Grįžti

Kuriais atvejais laikoma, kad užsienio vienetas vykdo veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvoje?

Atnaujinimo data: 2017-01-04
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.6.1] Nuolatinės buveinės sąvoka. Registravimas
Registracijos numeris   KD-5118

Užsienio vienetas laikomas veikiančiu per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikos teritorijoje, jeigu jis Lietuvos Respublikoje:

nuolat vykdo veiklą;

arba vykdo savo veiklą per priklausomą atstovą (agentą);

arba naudoja statybos teritoriją, statybos, surinkimo ar įrangos objektą;

arba gamtos išteklių tyrimui ar gavybai naudoja įrangą arba konstrukciją, įskaitant tam naudojamus gręžinius arba laivus.

Nuolatinumo apibrėžimas, atstovo (agento) statuso priklausomumo ar nepriklausomumo kriterijai yra patvirtinti LR Finansų ministro 2002-02-27 įsakymu Nr. 54

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 2 str. 22 d.