« Grįžti

Kuriuo atveju užsienio vienetas laikomas nuolat veikiančiu per nuolatinę buveinę Lietuvoje?

Atnaujinimo data: 2017-01-04
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.6.1] Nuolatinės buveinės sąvoka. Registravimas
Registracijos numeris   KD-5119

Užsienio vienetas laikomas nuolat veikiančiu per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje, jeigu jo veikla atitinka tokius du kriterijus:

- nėra laikina veikla (t. y. veikla trunka šešis arba daugiau mėnesių) ir

- yra užbaigtas komercinis operacijų ciklas.

Užbaigtą komercinį operacijų ciklą sudaro trys užsienio vieneto veiklos operacijų etapai:

- pirmąjį etapą sudaro viena arba kelios iš tokių operacijų: rinkodara, įskaitant rinkotyrą, distribucija (paskirstymas), reklama, projektavimo ir tyrinėjimo darbai ir kitos iš esmės panašios operacijos;

- antrąjį etapą sudaro viena arba kelios iš tokių operacijų: sandėliavimas, konsultavimas, užsakymų priėmimas, mokslinio tyrimo, bandomieji, konstravimo ir technologiniai darbai, gamyba, paslaugų teikimas ir kitos iš esmės panašios operacijos;

- trečiąjį etapą sudaro viena arba kelios iš tokių operacijų: pardavimas, tiekimas, pristatymas, apmokėjimas (atlyginimas) ir kitos iš esmės panašios operacijos.

Pastaba: jeigu užsienio vieneto veikla Lietuvos Respublikos teritorijoje atitinka laikinos veiklos požymius (t.y. trunka trumpiau kaip šešis mėnesius), tai toks užsienio vienetas taip pat laikomas nuolat veikiančiu per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje, jeigu:

1) ši veikla dėl jos specifikos yra trumpalaikė ir yra užbaigtas komercinis operacijų ciklas, ir galima aiškiai nustatyti jos vykdymo vietą Lietuvos Respublikoje, ir pajamos, kurias užsienio vienetas uždirbo iš šios veiklos Lietuvos Respublikoje, yra visos to užsienio vieneto pajamos iš šios veiklos, arba

2) ši veikla dėl jos specifikos yra trumpalaikė pasikartojanti (periodiškai kasmet) ir ji vykdoma mažiausiai tris vienas po kito einančius metus, ir kasmet ji yra užbaigtas komercinis operacijų ciklas. Šiuo atveju užsienio vienetas laikomas vykdančiu veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje trečiaisiais ir, jeigu veikla nenutraukiama, po jų einančiais metais, o pirmuoju tokios nuolatinės buveinės mokestiniu laikotarpiu bus laikomi tie tretieji metai, arba

3) užsienio vienetas per mokestinį laikotarpį gavo daugiau kaip 15 000 eurų (iki 2014-12-31 - 50 000 litų) pajamų iš veiklos Lietuvos Respublikoje, išskyrus atvejus, kai užsienio vienetas mokesčių administratoriui pateikia įrodymus, kad šios jo pajamos iš veiklos Lietuvos Respublikoje sudaro mažiau kaip 15 procentų visų užsienio vieneto gaunamų pajamų.

 

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 2 str. 22 d.
LRS  LR finansų ministro 2002-02-27 įsakymas Nr. 54 „DĖL UŽSIENIO VIENETO VEIKLOS NUOLATINUMO APIBRĖŽIMO IR UŽSIENIO VIENETO ATSTOVO (AGENTO) STATUSO PRIKLAUSOMUMO AR NEPRIKLAUSOMUMO KRITERIJŲ PATVIRTINIMO"