Kada užsienio vienetas, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvoje, turi pateikti metinę pelno mokesčio deklaraciją ir sumokėti pelno mokestį?

Atnaujinimo data: 2010-10-28
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.6.2] Nuolatinės buveinės mokesčio bazė, mokestinis...
Registracijos numeris   KD-5173   Data   2013-10-28

Užsienio vienetai tinkamai užpildytas deklaracijas AVMI privalo pateikti pagal savo įregistravimo mokesčių mokėtojais vietas:

1. mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kitų mokestinių metų šešto mėnesio 1 dienos deklaracija pateikiama, jei per nuolatinę buveinę veikla vykdoma ilgiau kaip vieną mokestinį laikotarpį;

2. paskutinio mokestinio laikotarpio deklaracija pateikiama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo veiklos pabaigos;

3. trumpalaikės veiklos (kai veikla pradedama ir užbaigiama ar nutraukiama tą patį mokestinį laikotarpį) - ne vėliau kaip per 30 dienų nuo veiklos pabaigos.

Pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip paskutinę metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo termino dieną.

Nuolatinės buveinės, išskyrus užsienio valstybių draudimo įmonių filialai, kurie privalo sudaryti atskiras filialų finansines atskaitomybes pagal Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos finansinei atskaitomybei nustatytus reikalavimus, ir teikia jas Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijai bei AVMI, pelno mokestį turi deklaruoti PLN204U formos deklaracijoje.

Užsienio valstybių draudimo įmonių filialai, kurie privalo sudaryti atskiras filialų finansines atskaitomybes pagal Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos finansinei atskaitomybei nustatytus reikalavimus, ir teikia jas Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijai bei AVMI, pelno mokestį turi deklaruoti PLN204 formos deklaracijoje;

 

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM 2009-04-30 viršininko įsakymas Nr. VA-34 „DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2007 M. SAUSIO 15 D. ĮSAKYMO Nr VA-2 "DĖL METINIŲ PELNO MOKESČIO DEKLARACIJŲ PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U FORMŲ BEI JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO"