Kaip apskaičiuojamas nuolatinės buveinės apmokestinamasis pelnas?

Atnaujinimo data: 2010-10-28
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.6.2] Nuolatinės buveinės mokesčio bazė, mokestinis...
Registracijos numeris   KD-5138   Data   2010.10.28

Apskaičiuojant nuolatinės buveinės mokestinio laikotarpio apmokestinamąjį pelną, iš jos per tą mokestinį laikotarpį uždirbtų pajamų atimama:

- neapmokestinamosios pajamos (PMĮ 12 straipsnis),

- ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai (PMĮ 17 str. 2 dalis) ir

- atskaitymai, susiję su užsienio vieneto pajamų uždirbimu per nuolatinę buveinę (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 321 patvirtinta atskaitymų, susijusių su pajamų uždirbimu per nuolatines buveines, nustatymo tvarka).

Teisės aktai
LRS  PMĮ 11 str. 2 d.
LRS  PMĮ 12 str.
LRS  PMĮ 17 str. 2 d.
LRS  LRV 2002-03-05 nutarimas Nr. 321 "DĖL ATSKAITYMŲ, SUSIJUSIŲ SU PAJAMŲ UŽDIRBIMU PER NUOLATINES BUVEINES, NUSTATYMO TVARKOS IR NUOLATINĖS BUVEINĖS PIRMO IR PASKUTINIO MOKESTINIŲ LAIKOTARPIŲ NUSTATYMO TVARKOS PATVIRTINIMO"