« Grįžti

Kuriuo pelno mokesčio tarifu apmokestinamas užsienio vieneto, veikiančio per nuolatinę buveinę Lietuvoje, apmokestinamasis pelnas?

Atnaujinimo data: 2017-01-28
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.6.2] Nuolatinės buveinės mokesčio bazė, mokestinis...
Registracijos numeris   KD-5162

Užsienio vienetų, vykdančių veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas 5 proc. arba 15 proc. pelno mokesčio tarifu.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 5 str.