Nuolatinės buveinės veiklos pradžia ir pabaiga?

Atnaujinimo data: 2017-01-01
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.6.2] Nuolatinės buveinės mokesčio bazė, mokestinis...
Registracijos numeris   KD-5167

Nuolatinės buveinės veiklos pradžia yra pirmojo sandorio sudarymo diena.

Nuolatinės buveinės veiklos pabaiga yra visų sandorių įvykdymo diena.

Nuolatinės buveinės veiklos laikinas sustabdymas (dėl jos sezoniškumo, meteorologinių sąlygų pasikeitimo, darbo jėgos ar kapitalo stygiaus ir pan.) nėra laikomas tos nuolatinės buveinės veiklos pabaiga.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 321 patvirtinta nuolatinės buveinės pirmo ir paskutinio mokestinių laikotarpių nustatymo tvarka.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 6 str. 5 d.
LRS  LRV 2002-03-05 nutarimas Nr. 321 „DĖL ATSKAITYMŲ, SUSIJUSIŲ SU PAJAMŲ UŽDIRBIMU PER NUOLATINES BUVEINES, NUSTATYMO TVARKOS IR NUOLATINĖS BUVEINĖS PIRMO IR PASKUTINIO MOKESTINIŲ LAIKOTARPIŲ NUSTATYMO TVARKOS PATVIRTINIMO"