« Grįžti

Kontroliuojamųjų užsienio vienetų, kurių pozityviąsias pajamas Lietuvos vienetai turi skaičiuoti, sąrašai

Atnaujinimo data: 2012-11-30
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.7.1] Kontroliuojamųjų užsienio vienetų pajamų apmokestinimas
Registracijos numeris   KD-5231   Data   2012.11.30

Kontroliuojantis vienetas skaičiuoja tik tokių kontroliuojamųjų užsienio vienetų pozityviąsias pajamas, kurie:

1. Įregistruoti ar kitaip organizuoti tikslinėse teritorijose, kurių sąrašas patvirtintas finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 344 (vadinamasis „juodasis" sąrašas);

2. Įregistruoti ar kitaip organizuoti užsienio valstybėse ar zonose, įtrauktose į finansų ministro 2002 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 24 patvirtintą Užsienio valstybių arba zonų, kuriose įregistruotiems ar kitaip organizuotiems vienetams netaikomos PMĮ 39 str. nuostatos, sąrašą (vadinamasis „baltasis" sąrašas), tačiau tik tada jeigu jų verslo organizavimo forma įgyja specialias pelno ar jam analogiško mokesčio lengvatas pagal tos valstybės vidaus teisės aktus.

3. Įregistruoti ar kitaip organizuoti užsienio valstybėse ar zonose, kurios nėra įtrauktos į Įsakymu patvirtintą sąrašą (vadinamąjį „baltąjį" sąrašą) ir kurios nėra tikslinės teritorijos (vadinamajame „juodajame" sąraše), tačiau kurių verslo organizavimo forma atitinka Įsakymu patvirtinto Užsienio verslo organizavimo formų, kurioms taikomos PMĮ 39 str. nuostatos, sąrašo 2 dalyje numatytą formą, t. y. ji toje užsienio valstybėje ar zonoje moka mažesnį nei 75 proc. PMĮ 5 str. 1 d. 1 punkte nustatyto tarifo pelno mokestį ar jam analogišką mokestį (vadinamajame „pilkajame" sąraše).

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 39 str. 4 d.
LRS  LR finansų ministro 2001-12-22 įsakymas Nr. 344 „DĖL TIKSLINIŲ TERITORIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO"
LRS  LR finansų ministro 2002-01-24 įsakymas Nr. 24 „DĖL UŽSIENIO VALSTYBIŲ ARBA ZONŲ, KURIOSE ĮREGISTRUOTIEMS AR KITAIP ORGANIZUOTIEMS VIENETAMS NETAIKOMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 39 STRAIPSNIO NUOSTATOS, IR UŽSIENIO VERSLO ORGANIZAVIMO FORMŲ, KURIOMS TAIKOMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 39 STRAIPSNIO NUOSTATOS, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO"
LRS  LRV 2002-04-12 nutarimas Nr. 517 „DĖL POZITYVIŲJŲ PAJAMŲ APSKAIČIAVIMO, ĮTRAUKIMO Į KONTROLIUOJANČIO LIETUVOS APMOKESTINAMOJO VIENETO ARBA LIETUVOS NUOLATINIO GYVENTOJO PAJAMAS TVARKOS IR PAJAMŲ, NEĮTRAUKIAMŲ Į POZITYVIĄSIAS PAJAMAS, RŪŠIŲ PATVIRTINIMO"