« Grįžti

Kontroliuojamųjų užsienio vienetų mokestinio laikotarpio nustatymo tvarka

Atnaujinimo data: 2012-08-30
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.7.1] Kontroliuojamųjų užsienio vienetų pajamų apmokestinimas
Registracijos numeris   KD-5234   Data   2012.08.30

Skaičiuojant Lietuvos vieneto mokestinio laikotarpio pajamas, yra svarbu apskaičiuoti jo kontroliuojamųjų užsienio vienetų atitinkamu mokestiniu laikotarpiu gautas ir (ar) uždirbtas pajamas.

1. Jeigu kontroliuojančio Lietuvos vieneto mokestinis laikotarpis, atsižvelgiant į PMĮ 6 str. 1 dalį, yra kalendoriniai metai, tai galimi tokie atvejai:

1.1 Kai kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai, tai toks Lietuvos vienetas į savo mokesčio bazę turi įskaityti atitinkamai apskaičiuotas to pačio mokestinio laikotarpio (t. y. tų pačių kalendorinių metų) to kontroliuojamojo vieneto pozityviąsias pajamas;

1.2. Kai kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinis laikotarpis nesutampa su kalendoriniais metais arba jis nenustatomas, tai laikoma, kad tokio kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai, ir kontroliuojantis Lietuvos vienetas į savo mokesčio bazę turi įskaityti atitinkamai apskaičiuotas (pagal PMĮ 39 str. 2 d.) tų pačių kalendorinių metų to kontroliuojamojo vieneto pozityviąsias pajamas.

2. Jeigu kontroliuojantis Lietuvos vienetas, vadovaudamasis PMĮ 6 str. 2 dalimi, yra nusistatęs kitokį, negu kalendoriniai metai, mokestinį laikotarpį, tai galimi tokie atvejai:

2.1. Kai kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai, tada į kontroliuojančio Lietuvos vieneto mokesčio bazę įtraukiamos visos kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinio laikotarpio, šiuo atveju, tų, kalendorinių metų, kurie pasibaigia kontroliuojančio Lietuvos vieneto mokestiniu laikotarpiu, atitinkamai apskaičiuotos (pagal PMĮ 39 str. 2 d.) pozityviosios pajamos;

2.2. Kai kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinis laikotarpis nesutampa su kalendoriniais metais arba nenustatomas, tai laikoma, kad tokio kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinis laikotarpis yra toks pat, kaip ir kontroliuojančio Lietuvos vieneto, ir kontroliuojantis Lietuvos vienetas į savo mokesčio bazę turi įskaityti atitinkamai apskaičiuotas (pagal PMĮ 39 str. 2 dalimi) to laikotarpio (sutampančio su Lietuvos vieneto mokestiniu laikotarpiu) kontroliuojamojo vieneto pozityviąsias pajamas.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 39 str. 1 d.