« Grįžti

Kuriais atvejais kontroliuojantis Lietuvos vienetas pozityviųjų pajamų neskaičiuoja?

Atnaujinimo data: 2015-01-30
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.7.1] Kontroliuojamųjų užsienio vienetų pajamų apmokestinimas
Registracijos numeris   KD-5240   Data   2012.08.30

Kontroliuojantys vienetai gali neskaičiuoti ir į savo pajamas netraukti kontroliuojamųjų užsienio vienetų pozityviųjų pajamų, kai:

1. kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamas sudaro tik kontroliuojančio vieneto išmokos, laikomos neleidžiamais atskaitymais pagal šio PMĮ 31 str. 1 d. 12 punktą, arba

2. kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamos sudaro mažiau kaip 5 procentus kontroliuojančio vieneto pajamų. Šiuo atveju yra lyginama:

- kontroliuojančio Lietuvos vieneto mokestinio laikotarpio visos pajamos (į kurias dar neįskaitomos to mokestinio laikotarpio pozityviosios pajamos), ir

- visos atitinkamo mokestinio laikotarpio kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamos.

3.  Lietuvos vienetas, netiesiogiai kontroliuoja užsienio vienetą per kitą Lietuvos vienetą (kuriame tiesiogiai valdo daugiau kaip 50 proc., akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įgyti).

Atkreipiame dėmesį, tuo atveju, kai Lietuvos vienetas kontroliuoja užsienio vienetą netiesiogiai per kitą užsienio vienetą, toks Lietuvos vienetas turi skaičiuoti abejų užsienio vienetų pozityviąsias pajamas, siekiant, kad visos Lietuvos vieneto pozityviosios pajamos būtų apmokestinamos Lietuvoje.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 39 str. 3 d. ir 5 d.
LRS  PMĮ 31 str. 1 d. 12 p.