« Grįžti

Kuriuo piniginiu vienetu turi būti apskaičiuota pozityviųjų pajamų suma?

Atnaujinimo data: 2014-12-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.7.1] Kontroliuojamųjų užsienio vienetų pajamų apmokestinimas
Registracijos numeris   KD-5244   Data   2012.08.30

Nuo 2015-01-01

Apskaičiuotos pozityviosios pajamos turi būti išreikštos eurais taikant euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą pajamų pripažinimo dieną (paskutinę mokestinio laikotarpio dieną) pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą

Iki 2014-12-31

Apskaičiuota pozityviųjų pajamų suma turi būti išreikšta litais pagal Lietuvos banko skelbiamą oficialų lito ir užsienio valiutos santykį, nustatytą pajamų pripažinimo dieną (paskutinę mokestinio laikotarpio dieną).

Teisės aktai
LRS  PMĮ 39 str. 2 d.
LRS  LRV 2002-04-12 nutarimas Nr. 517 „DĖL POZITYVIŲJŲ PAJAMŲ APSKAIČIAVIMO, ĮTRAUKIMO Į KONTROLIUOJANČIO LIETUVOS APMOKESTINAMOJO VIENETO ARBA LIETUVOS NUOLATINIO GYVENTOJO PAJAMAS TVARKOS IR PAJAMŲ, NEĮTRAUKIAMŲ Į POZITYVIĄSIAS PAJAMAS, RŪŠIŲ PATVIRTINIMO"