Pozityviosios pajamos

Atnaujinimo data: 2019-01-06
Registracijos numeris   KD-5227 Pozityviosios pajamos – kontroliuojamojo užsienio subjekto pajamos ar jų dalis, įskaitomos į...

Kuriais atvejais kontroliuojantis Lietuvos vienetas pozityviųjų pajamų neskaičiuoja?

Atnaujinimo data: 2015-01-30
Registracijos numeris   KD-5240   Data   2012.08.30 Kontroliuojantys vienetai gali neskaičiuoti ir į savo...

Kuriuo piniginiu vienetu turi būti apskaičiuota pozityviųjų pajamų suma?

Atnaujinimo data: 2014-12-10
Registracijos numeris   KD-5244   Data   2012.08.30 Nuo 2015-01-01 Apskaičiuotos pozityviosios...

Kokia tvarka apskaičiuojamos pozityviosios pajamos?

Atnaujinimo data: 2012-08-30
Registracijos numeris   KD-5241   Data   2012.08.30 Nustatant pozityviąsias pajamas, imamos visos...

Kokios pajamos ir išlaidos gali būti atimamos iš nustatytos pozityviųjų pajamų sumos?

Atnaujinimo data: 2012-08-30
Registracijos numeris   KD-5243   Data   2012.08.30 Skaičiuojant pozityviąsias pajamas, iš nustatytos...

Kontroliuojamųjų užsienio vienetų mokestinio laikotarpio nustatymo tvarka

Atnaujinimo data: 2012-08-30
Registracijos numeris   KD-5234   Data   2012.08.30 Skaičiuojant Lietuvos vieneto mokestinio laikotarpio...