« Grįžti

Ar bendra atskaitoma užsienio valstybėse sumokėta mokesčio suma, apskaičiuota PMĮ nustatyta tvarka, gali būti didesnė, negu Lietuvos vieneto pelno mokesčio suma nuo pozityviųjų pajamų?

Atnaujinimo data: 2012-08-30
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.7.2] Pelno mokesčio, sumokėto užsienio valstybėse...
Registracijos numeris   KD-5268   Data   2012.08.30

Jeigu kontroliuojantis Lietuvos vienetas iš PMĮ nustatyta tvarka apskaičiuotos pelno mokesčio nuo pozityviųjų pajamų, įtrauktų į to vieneto pajamas, sumos atskaito:

- pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą, sumokėtą užsienio valstybėje nuo toje valstybėje gautų ir (ar) uždirbtų kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų, įtrauktų į jį kontroliuojančio Lietuvos vieneto pajamas kaip pozityviosios pajamos, ir

- pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą, sumokėtą nuo pajamų, įtrauktų į kontroliuojančio Lietuvos vieneto pajamas kaip pozityviosios pajamos, užsienio valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, jeigu toje valstybėje ir pagal tos valstybės įstatymus pajamos, kurios laikomos kontroliuojančio Lietuvos vieneto pozityviosiomis pajamomis, buvo apmokestintos kaip tos užsienio valstybės vieneto pozityviosios pajamos, (remiantis šia dalimi), tai

bendra atskaitoma užsienio valstybėse sumokėtų mokesčių suma negali būti didesnė, negu Lietuvos vieneto PMĮ nustatyta tvarka apskaičiuota pelno mokesčio nuo tų pozityviųjų pajamų suma.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 39 str. 7 d.