« Grįžti

Kaip apskaičiuojama atskaitoma pelno mokesčio suma, sumokėta užsienio valstybėje, su kuria yra sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis?

Atnaujinimo data: 2015-01-03
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.7.2] Pelno mokesčio, sumokėto užsienio valstybėse...
Registracijos numeris   KD-5266   Data   2012.08.30

Atskaitoma užsienio valstybėje ar zonoje sumokėto mokesčio suma apskaičiuojama tokiu būdu:

1. Remiantis PMĮ 39 str. 2 d., skaičiuojamos kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviosios pajamos. Pritaikius PMĮ 5 straipsnyje nustatytą pelno mokesčio tarifą, skaičiuojamas pelno mokestis nuo visos apskaičiuotų pozityviųjų pajamų sumos;

2. Skaičiuojama, kiek kontroliuojančio Lietuvos vieneto kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų buvo apskaičiuota kaip tą patį užsienio vienetą kontroliuojančio kito užsienio vieneto pozityviosios pajamos ir kokią dalį iš visų to kontroliuojančio užsienio vieneto pajamų tai sudaro;

Remiantis apskaičiuota proporcija, skaičiuojama tą patį užsienio vienetą kontroliuojančio užsienio vieneto nuo pozityviųjų pajamų sumokėto pelno mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumos dalis, tenkanti kontroliuojančio Lietuvos vieneto pozityviųjų pajamų daliai iš visų to kontroliuojančio užsienio vieneto pozityviųjų pajamų;

3. Jeigu pagal PMĮ apskaičiuota pelno mokesčio nuo pozityviųjų pajamų suma yra didesnė negu kito kontroliuojančio užsienio valstybės, su kuria sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, vieneto toje užsienio valstybėje sumokėto mokesčio nuo tų pozityviųjų pajamų suma, tai gali būti atskaitoma visa užsienio valstybėje sumokėta mokesčio nuo tų pajamų suma;

Jeigu pagal PMĮ apskaičiuota pelno mokesčio nuo pozityviųjų pajamų suma yra lygi arba mažesnė negu kito kontroliuojančio užsienio valstybės, su kuria sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, vieneto toje užsienio valstybėje sumokėto mokesčio nuo tų pozityviųjų pajamų suma, tai gali būti atskaitoma tik pagal PMĮ apskaičiuota pelno mokesčio nuo pozityviųjų pajamų suma;

4. Apskaičiuota atskaitoma užsienio valstybėje sumokėto mokesčio nuo pozityviųjų pajamų suma turi būti išreikšta eurais taikant euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą pajamų pripažinimo dieną (paskutinę mokestinio laikotarpio dieną) pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą

Iki 2014-12-31 litais pagal Lietuvos banko skelbiamą oficialų lito ir užsienio valiutos santykį, nustatytą pajamų pripažinimo dienai (paskutinei mokestinio laikotarpio dienai).

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 39 str. 7 d.