Kokius dokumentus privalo pateikti kontroliuojantis Lietuvos vienetas, norėdamas atskaityti užsienio valstybėje sumokėtą mokestį?

Atnaujinimo data: 2012-08-30
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.7.2] Pelno mokesčio, sumokėto užsienio valstybėse...
Registracijos numeris   KD-5269   Data   2012.08.30

Kontroliuojantis Lietuvos vienetas, PMĮ nustatyta tvarka įtraukęs kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamas į savo pajamas, kaip pozityviąsias pajamas, ir norėdamas atskaityti nuo tų kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų užsienio valstybėje sumokėto pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą, privalo turėti šiuos dokumentus:

- užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtintą dokumentą apie kontroliuojamojo užsienio vieneto užsienio valstybėje per atitinkamus mokestinius metus gautas ir uždirbtas pajamas ir nuo jų apskaičiuotą bei sumokėtą pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą;

- kontroliuojamojo užsienio vieneto finansinę atskaitomybę: balansą bei pelno ir nuostolių ataskaitą. Tokių dokumentų kopijos privalo būti kontroliuojamojo užsienio vieneto patvirtintos;

- pažymą, kurioje nurodytas kontroliuojamojo užsienio vieneto pavadinimas, jo buveinės adresas, valdytojų sąrašas (vardai, pavardės, asmens kodai, adresai, telefonai);

- pažymą, kurioje nurodoma kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų, įtrauktų į kontroliuojančio Lietuvos vieneto pajamas ir laikomų jo pozityviosiomis pajamomis, suma atitinkamoje užsienio valstybėje ir pateikiamas nuo pozityviųjų pajamų toje užsienio valstybėje sumokėto pelno mokesčio arba tapataus mokesčio sumos apskaičiavimas;

- kiti dokumentai, įrodantys, kad atitinkamoje užsienio valstybėje nuo kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų, įtrauktų į kontroliuojančio Lietuvos vieneto pajamas ir laikomų jo pozityviosiomis pajamomis, sumokėtas pelno mokestis arba tapatus mokestis, jeigu aukščiau nurodytų dokumentų nepakanka, kad būtų galima teisingai nustatyti užsienio valstybėje apmokestintą ir į kontroliuojančio Lietuvos vieneto pajamas įtrauktą kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų sumą ir nuo jų apskaičiuotą bei sumokėtą pelno mokesčio arba tapataus mokesčio sumą. Tokių dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos užsienio vieneto.

Dokumentai, surašyti ne lietuvių kalba, turi būti išversti į lietuvių kalbą, o jų vertimai patvirtinti vertėjo parašu ir spaudu.

Lietuvos vienetas minėtus dokumentus privalo pateikti kartu su metine pelno mokesčio deklaracija.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 55 str. 6-7 dalys
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-11-21 įsakymas Nr. 332 „DĖL KONTROLIUOJAMO UŽSIENIO VIENETO MOKESČIO NUO POZITYVIŲJŲ PAJAMŲ SUMOKĖJIMO DOKUMENTŲ PATEIKIMO TAISYKLIŲ"