Kokios išlaidos ir kokia tvarka priskiriamos leidžiamiems atskaitymams?

Atnaujinimo data: 2015-01-16
Registracijos numeris   KD-5216 Leidžiamiems atskaitymams priskiriama: žaliavų ir medžiagų išlaidos; gamybos atliekų...

Kokios degalų bei kitos autotransporto priemonės eksploatavimo išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams ?

Atnaujinimo data: 2012-01-08
Registracijos numeris   KD-5225 Sunaudotų degalų įsigijimo kaina, taip pat kitos autotransporto priemonės eksploatavimo išlaidos...

Kas yra laikoma sąnaudomis ir kada jos laikomos leidžiamais atskaitymais?

Atnaujinimo data: 2010-12-16
Registracijos numeris   KD-5214 Vieneto patirtos išlaidos yra laikomos įprastinėmis sąnaudomis, jeigu jos atitinka vykdomos veiklos...

Premijų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams

Atnaujinimo data: 2010-12-10
Registracijos numeris   KD-5228 Jeigu pasibaigus mokestiniam laikotarpiui vienetas metines premijas išmoka iš darbo apmokėjimo lėšų...

Kas yra gamybinės ir grįžtamosios gamybinės atliekos?

Atnaujinimo data: 2010-08-30
Registracijos numeris   KD-5224 Gamybinėmis atliekomis laikomos medžiagų (žaliavų), pusgaminių, ir kitų materialinių išteklių,...

Ar galima išlaidas už darbuotojo kursus ir atestaciją priskirti leidžiamiems atskaitymams?

Atnaujinimo data: 2009-12-10
Registracijos numeris   KD-6057 Jei įmonės patirtos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidos nesusijusios su prekių, paslaugų...

Kokie atostoginių kaupimai pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais bus laikomi leidžiamais atskaitymais?

Atnaujinimo data: 2009-12-10
Registracijos numeris   KD-6312 Leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriami įmonės sukaupti įsipareigojimai darbuotojams už jų...

Kokios draudimo įmokos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams?

Atnaujinimo data: 2009-12-10
Registracijos numeris   KD-5232 Draudimo objektas gali būti turtiniai interesai, susiję su turto valdymu, naudojimu, disponavimu, su...

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams

Atnaujinimo data: 2009-12-10
Registracijos numeris   KD-6342 Nuo 2008-01-01 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros   darbų sąnaudos nekaupiamos –...