« Grįžti

Ar bus laikomi leidžiamais atskaitymais atostoginių kaupimai nepanaudotoms atostogoms apskaičiuoti už praėjusius mokestinius metus ?

Atnaujinimo data: 2009-12-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.1] Leidžiami atskaitymai (17 str.)
Registracijos numeris   KD-6313

Jeigu įmonė kiekvieną mėnesį neskaičiuoja atostoginių kaupimų, o tik metų pabaigoje, t. y. gruodžio 31 d., atsižvelgiant į kiekvieno darbuotojo per metus likusias nepanaudotas atostogų dienas sudaro atostoginių kaupimus nepanaudotoms atostogoms, tai tokiu būdu apskaičiuoti atostoginių kaupimai, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, taip pat gali būti priskiriami leidžiamiems atskaitymams.

Todėl, 2009 m. gruodžio 31 d. įmonės tiksliai apskaičiuoti atostoginių kaupimai nepanaudotoms atostogoms, atsižvelgiant į kiekvieno darbuotojo už 2009 metus likusias nepanaudotas atostogų dienas ir paskutiniųjų 3 mėnesių (spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesių) vidutinį darbo užmokestį, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, gali būti priskiriami leidžiamiems atskaitymams.

Tačiau, kadangi tik 2009 metais įmonė pradėjo tiksliai skaičiuoti darbuotojų atostoginių kaupimus nepanaudotoms atostogoms, tai 2007 ir 2008 metų atostoginių sumos leidžiamiems atskaitymams galės būti priskiriamos tik tuomet, kai šios sąnaudos bus faktiškai patirtos. Vadinasi, kai darbuotojas eis atostogauti už 2007 ar 2008 metus ir jam bus išmokėta atitinkama atostoginių suma, tai ji ir bus priskiriama mokestinio laikotarpio, kurį darbuotojas išeina atostogauti, leidžiamiems atskaitymams.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 17 str.