« Grįžti

Ar galima išlaidas už darbuotojo kursus ir atestaciją priskirti leidžiamiems atskaitymams?

Atnaujinimo data: 2009-12-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.1] Leidžiami atskaitymai (17 str.)
Registracijos numeris   KD-6057

Jei įmonės patirtos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidos nesusijusios su prekių, paslaugų pardavimu, tačiau susijusios su įmonės tipine veikla, tai priskiriamos bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms.

Bendrosios ir administracinės sąnaudos leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos tą mokestinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos. Tokioms išlaidoms priskirtinos ir mokymo kursų bei atestavimo išlaidos, tačiau įmonė turėtų atsižvelgti į tai, ar jų pripažinimas leidžiamiems atskaitymams atitinka įmonės patvirtintos apskaitos politikos nuostatas. Jeigu atestavimo išlaidos pagal įmonės apskaitos politikos kriterijus priskiriamos reikšmingoms sumoms, įmonė šias išlaidas leidžiamiems atskaitymams gali priskirti per atestato galiojimo laikotarpį. Tuo atveju, jeigu darbo sutartis su atestuotu darbuotoju nutraukiama nepasibaigus atestato galiojimo laikotarpiui, likusi leidžiamiems atskaitymams nepriskirta su darbuotojo atestavimu susijusi išlaidų dalis leidžiamiems atskaitymams būtų priskiriama tą mokestinį laikotarpį, kurį nutraukiama darbo sutartis.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 17 str.