« Grįžti

Ar priskiriamos leidžiamiems atskaitymams sumokėtos investicinio gyvybės draudimo įmokos (naudos gavėjas – įmonė) ir kaip apmokestinamos pajamos, gautos pasibaigus sutarčiai?

Atnaujinimo data: 2015-02-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.1] Leidžiami atskaitymai (17 str.)
Registracijos numeris   KD-6266

Įmonė apdraudė darbutoją 10 metų investiciniu gyvybės draudimu. Sutartyje nurodyta, kad naudos gavėjas – įmonė.

Sąnaudomis, priskiriamomis leidžiamiems atskaitymams, laikomos draudimo įmokos, jeigu draudimo objektas susijęs su įmonės pajamų uždirbimu. Pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 2 str. draudimo objektu gali būti turtiniai interesai, susiję su asmens gyvybe, sveikata, turtu ar civiline atsakomybe. Investicinis gyvybės draudimas teisės aktuose nėra išskirtas iš kitų gyvybės draudimo rūšių.

Pagal investicinio gyvybės draudimo sutartis, kurios sudaromos vieneto naudai, draudimo įmonei mokamos draudimo įmokos gali būti priskiriamos vieneto leidžiamiems atskaitymams. Pagal PMĮ 12 str. 2 p. nuostatas, tuo atveju, kai vienetas gauna draudimo išmoką ne dėl draudiminio įvykio, bet pasibaigus jo naudai sudarytai investicinio gyvybės draudimo sutarčiai, tai visą gautą (gautiną) išmokos sumą vienetas turi priskirti apmokestinamosioms pajamoms.

Gyvybės draudimo sutarties laikotarpiu uždirbtos investicijos pajamos ar patirtos investicijos sąnaudos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, nėra pripažįstamos.

Tačiau jei įmonė sudaro sutartį, kurios tikslas nėra jos turtinių interesų draudimas, o sudaryta sutartimi siekiama uždirbti investicinės veiklos pajamų, tai toks lėšų investavimas PMĮ tikslais taip pat laikomas finansiniu turtu. Atitinkamai pagal tokią investavimo sutartį uždirbtos investicinės veiklos pajamos bei patirtos sąnaudos turi būti pripažįstamos per visą sutarties laikotarpį.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 17 str.
LRS  PMĮ 12 str.
LRS  DRAUDIMO ĮSTATYMAS 2str.