« Grįžti

Įmonė iš darbo biržos priimtiems darbuotojams moka atlyginimą, kurio dalį kompensuoja darbo birža. Ar iš darbo biržos gautos lėšos priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms, ir ar visa atlyginimo suma gali būti priskirta leidžiamiems atskaitymams?

Atnaujinimo data: 2009-12-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.1] Leidžiami atskaitymai (17 str.)
Registracijos numeris   KD-6176

Situacija: UAB 3 mėnesiams priėmė į darbą iš darbo biržos siunčiamus darbuotojus. Darbo birža kompensuoja dalį (50 proc.) šiems darbuotojams mokamų atlyginimų. Ar iš darbo biržos gautos lėšos yra priskiriamos įmonės apmokestinamosioms pajamoms, ir ar visą priskaityto atlyginimo sumą gali priskirti leidžiamiems atskaitymams? 

PMĮ 17 str. 1 d. nustatyta, kad leidžiamais atskaitymais laikomos visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti. Sąnaudomis, priskiriamomis leidžiamiems atskaitymams, yra laikomas užmokestis, apskaičiuotas pagal įmonėje taikomas darbo apmokėjimo formas ir sistemas už atliktą darbą arba dirbtą laiką, taip pat kitos išmokos, tiesiogiai susijusios su darbu, numatytos teisės aktuose ir įmonės kolektyvinėse sutartyse.

Iš darbo biržos gautomis kompensacijomis turi būti mažinamos darbo užmokesčio sąnaudos, todėl šios iš darbo biržos gautos kompensacijos UAB pajamoms nepriskiriamos (jomis mažinamos sąnaudos).

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 17 str.