« Grįžti

Kada Lietuvos vieneto išmokos už įsigytas materialias vertybes iš užsienio vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose, priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams?

Atnaujinimo data: 2015-01-03
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.1] Leidžiami atskaitymai (17 str.)
[1.10.13.3] Neleidžiami atskaitymai (31 str.)
[1.10.20.4.1] Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai (17, 31 str.)
Registracijos numeris   KD-5594

Lietuvos vieneto arba per nuolatinę buveinę veikiančio užsienio vieneto išmokos tikslinėse teritorijose įregistruotiems ar kitaip organizuotiems užsienio vienetams už materialias vertybes, kai nėra šių materialių vertybių įvežimą patvirtinančių dokumentų (sąskaitų, muitinės deklaracijų ir pan.),  pripažįstamos neleidžiamiems atskaitymams.

Lietuvos vieneto arba nuolatinės buveinės kitos išmokos užsienio vienetams, kurie įregistruoti ar kitaip organizuoti tikslinėse teritorijose, laikomos neleidžiamais atskaitymais, jei jas išmokantis Lietuvos vienetas ar nuolatinė buveinė centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka nepateikia įrodymų vietos mokesčių administratoriui, kad:

1) šios išmokos yra susijusios su jas išmokančio ir gaunančio vieneto įprastine veikla;

2) išmokas gaunantis užsienio vienetas valdo turtą, reikalingą tokiai įprastinei veiklai vykdyti;

3) tarp išmokos ir ekonomiškai pagrįstos ūkinės operacijos yra ryšys.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 31 str. 2 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-09-04 įsakymas Nr. 258 „DĖL LIETUVOS VIENETO ARBA PER NUOLATINĘ BUVEINĘ VEIKIANČIO UŽSIENIO VIENETO TIKSLINĖSE TERITORIJOSE ĮREGISTRUOTIEMS AR KITAIP ORGANIZUOTIEMS UŽSIENIO VIENETAMS IŠMOKAMŲ IŠMOKŲ (IŠSKYRUS IŠMOKAS UŽ MATERIALINES VERTYBES, JEIGU LIETUVOS VIENETAS ARBA NUOLATINĖ BUVEINĖ TURI DOKUMENTUS, PATVIRTINANČIUS ŠIŲ VERTYBIŲ ĮVEŽIMĄ) PRIPAŽINIMO LEIDŽIAMAIS ATSKAITYMAIS ĮRODYMŲ PATEIKIMO VIETOS MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"