« Grįžti

Kokie atostoginių kaupimai pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais bus laikomi leidžiamais atskaitymais?

Atnaujinimo data: 2009-12-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.1] Leidžiami atskaitymai (17 str.)
Registracijos numeris   KD-6312

Leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriami įmonės sukaupti įsipareigojimai darbuotojams už jų uždirbtas atostogas tik tuo atveju, kai įmonė tiksliai apskaičiuoja darbuotojų atostogų laiką ir darbo užmokesčio sumą

1. Jeigu įmonė kiekvieną mėnesį tiksliai apskaičiuoja darbuotojų per tą mėnesį uždirbtą atostogų laiką ir darbo užmokesčio sumą, kuri bus išmokėta, kai darbuotojui bus suteiktos atostogos, tai šie susidarę įmonės įsipareigojimai darbuotojams (už jų uždirbtas atostogas) priskiriami leidžiamiems atskaitymams tą mėnesį, kurį šie įsipareigojimai faktiškai susidaro.

Suteikus konkretiems darbuotojams atostogas ir kiekvienam iš šių darbuotojų konkrečiai apskaičiavus darbo užmokesčio sumą už atostogų laiką, sudarytos darbo užmokesčio atidėjinių atostogoms sumos, kurios priskirtos leidžiamiems atskaitymams, yra tikslinamos. Konkretiems darbuotojams apskaičiavus faktišką darbo užmokesčio sumą už atostogų laiką, susidariusios darbo užmokesčio sumos skirtumu atitinkamai gali būti didinami arba mažinami to mokestinio laikotarpio suformuoti darbo užmokesčio atidėjiniai atostogoms.

Tuo atveju, jeigu apskaičiuota faktiška darbo užmokesčio suma už atostogų laiką yra didesnė nei suformuoti darbo užmokesčio atidėjiniai atostogoms, tai įmonė turėtų registruoti papildomą kaupimą atostoginiams, kurį, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, turėtų priskirti leidžiamiems atskaitymams. Jeigu suformavus darbo užmokesčio atidėjinius atostogoms darbuotojui apskaičiuota faktiška darbo užmokesčio suma už atostogų laiką yra mažesnė, tai susidariusiu darbo užmokesčio sumos skirtumu turėtų būti mažinami suformuoti darbo užmokesčio atidėjiniai atostogoms.

2. Įmonė gali priskirti leidžiamiems atskaitymams įsipareigojimų darbuotojams sumas apskaičiuotas tiek kiekvieną mėnesį, tiek kalendorinių metų pabaigoje tuo atveju, kai šie įsipareigojimai apskaičiuoti tiksliai pagal darbuotojų atostogų laiką ir darbo užmokesčio sumą.

Tuo atveju, jeigu sudarant finansinę atskaitomybę, atostoginių kaupimai inventorizuojami ir metų pabaigoje patikslinama atostoginių kaupimų suma pagal kiekvieną darbuotoją, ir po patikslinimo, gruodžio 31 dieną, finansinėje apskaitoje dėl tam tikrų priežasčių (pvz. metų viduryje darbuotojui padidintas darbo užmokestis) apskaičiuojami didesni atostoginių kaupimai, t. y. kaupimų atostoginiams suma metų pabaigoje yra mažesnė nei iki tos pačios datos apskaičiuota vidutinė darbo užmokesčio už likusias nepanaudotas atostogų dienas suma, tai finansinėje apskaitoje sudaromas papildomas kaupimas atostoginiams, kuris, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, gali būti priskiriamas leidžiamiems atskaitymams.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 17 str.