« Grįžti

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams

Atnaujinimo data: 2009-12-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.1] Leidžiami atskaitymai (17 str.)
Registracijos numeris   KD-6342

Nuo 2008-01-01 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudos nekaupiamos – atskaitomos iš pajamų tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį patiriamos. Apskaičiuojant pelno mokestį, vieneto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų vykdymo sąnaudos, išskyrus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (ar amortizacijos) sąnaudas, tris kartus atskaitomos iš pajamų tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį patiriamos, jeigu atliekami mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbai yra susiję su vieneto vykdoma įprastine ar numatoma vykdyti veikla, iš kurios yra arba bus uždirbamos pajamos ar gaunama ekonominė nauda.

Jei vienetai mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje naudojamo ilgalaikio turto iki 2008 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio pradžios nebaigė nudėvėti (ar amortizuoti), tai jie gali tęsti skaičiuoti šio turto nusidėvėjimą (ar amortizaciją) pagal PMĮ 1 priedėlyje mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklai skirtam ir šioje veikloje naudojamam turtui nustatytus naujus normatyvus metais. Vienetas nebaigto nudėvėti (ar amortizuoti) naudojamo ilgalaikio turto, kuris dar tik bus pradėtas naudoti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje, nusidėvėjimą (ar amortizaciją) gali pradėti skaičiuoti pagal PMĮ 1 priedėlyje nustatytus naujus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje naudojamam ilgalaikiam turtui nustatytus normatyvus metais, kai tas turtas toje veikloje bus pradėtas naudoti.

Jei vienetas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus įsigyja iš kito vieneto ar fizinio asmens, tai dėl tokio įsigijimo patirtos sąnaudos atskaitomos iš pajamų pagal PMĮ nuostatas tik tais atvejais, jei įsigyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbai atlikti EEE valstybėje arba valstybėje, kuri nepriklauso EEE, tačiau su kuria Lietuva yra sudariusi ir taiko DAIS.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 17-1 str.
LRS  LRV 2008-11-19 nutarimas Nr. 1183 „DĖL SĄNAUDŲ PRISKYRIMO MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS DARBŲ SĄNAUDOMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"