« Grįžti

Premijų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams

Atnaujinimo data: 2010-12-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.1] Leidžiami atskaitymai (17 str.)
Registracijos numeris   KD-5228

Jeigu pasibaigus mokestiniam laikotarpiui vienetas metines premijas išmoka iš darbo apmokėjimo lėšų (kaip priedą prie darbuotojų atlyginimo) ir minėtos premijos buvo apskaitomos vieneto praėjusio mokestinio laikotarpio veiklos išlaidose bei jų dydis buvo įtrauktas į vieneto praėjusio mokestinio laikotarpio Pelno (nuostolių) ataskaitą, tai pagal PMĮ 7 str. nustatytą sąnaudų kaupimo principą tokios išmokėtos premijos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams tą mokestinį laikotarpį, už kurį šios premijos išmokamos.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 17 str. 1 d.