« Grįžti

Kokios sąnaudos priskiriamos individualių įmonių leidžiamiems atskaitymams?

Atnaujinimo data: 2015-01-11
Ši informacija skelbiama:
[1.10.20.4.1] Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai (17, 31 str.)
Registracijos numeris   KD-5743   Data   2010.01.11

1. IĮ, pajamas pripažįstančios tiek pagal pinigų apskaitos tiek ir pagal pajamų kaupimo principą, sąnaudas pripažįsta tik pagal kaupimo apskaitos principą, todėl, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, pripažįstamos tik tos sąnaudos, kurios susijusios su faktiškai per mokestinį laikotarpį gautomis įplaukomis arba uždirbtomis pajamomis. (dokumentas KD-5216).

IĮ patirtos sąnaudos yra laikomos įprastinėmis, jeigu jos atitinka vykdomos veiklos pobūdį ir jeigu jos yra įprastos, vykdant atitinkamą veiklą.

2. Savininko išlaidos, susijusios su veiklos organizavimu ir tiesioginiu dalyvavimu šioje veikloje.

Tais atvejais, kai PMĮ nėra nustatyta, kad veiklos sąnaudoms priskiriamos tik pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo išlaidos, individualios įmonės savininko tos įmonės veikloje patirtos išlaidos gali būti priskiriamos įmonės sąnaudoms. Tokio pobūdžio sąnaudos gali būti patiriamos įmonėse, kuriose savininkas ne tik organizuoja įmonės veiklą, bet ir pats tiesiogiai joje dalyvauja, arba teisės aktai nustato specifinius reikalavimus įmonės veiklos atžvilgiu (sveikatos apsaugos, kvalifikacijos ir pan.).

Jeigu savininkas pats tiesiogiai dalyvauja gamybiniame procese arba vadovavimas reikalauja specifinių žinių ir jas būtina pastoviai atnaujinti, leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos savininko kvalifikacijos kėlimo, apmokymo dirbti įrengimais ir panašios išlaidos.

Jeigu įmonė keičia veiklos profilį, sąnaudoms gali būti priskiriamos perkvalifikavimo išlaidos.

Sąnaudoms taip pat gali būti priskirtos su trumpalaikių kursų (pvz., užsienio kalbų, buhalterinės apskaitos) lankymu susijusios išlaidos, kaip tai susiję su jų įmonės veikla.

Kvalifikacijos kėlimas suprantamas kaip apmokymas trumpalaikiuose kursuose, kuriuose darbuotojai tik tobulina savo kvalifikaciją, įgytą anksčiau. (Kvalifikacijos kėlimo sąnaudoms nepriskiriamos savininko mokymosi aukštosiose, aukštesniosiose mokyklose, koledžuose ir kitose mokyklose, suteikiančiose tam tikrą išsimokslinimo lygį, išlaidos).

Leidžiamiems atskaitymams gali būti priskirtos ir su savininku susijusios darbo apsaugos (specialių rūbų ir kitų privalomų apsaugos priemonių), sveikatos priežiūros (medicininės kontrolės, skiepijimo) išlaidos, jeigu teisės aktuose tokios priemonės numatytos, vykdant įmonės veiklą.

Nuo 2010 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais individualios įmonės apskaičiuodamos apmokestinamąjį pelną, leidžiamiems atskaitymams gali priskirti sumą, nuo kurios pagal VSDĮ 7 str. 2 dalies 1 punkto nuostatas skaičiuojamos ir mokamos individualios įmonės savininko valstybinio socialinio draudimo įmokos.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 17 str. 1 d.
LRS  VSDĮ 7str.