Ar ilgalaikio turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams?

Atnaujinimo data: 2009-12-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.1.1] Nuosavo, nuomojamo, pagal panaudos sutartį naudojamo
Registracijos numeris   KD-5457

Pagal PMĮ 17 str. 1 d. nuostatas ilgalaikio turto faktiškai patirtos eksploatavimo sąnaudos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, jeigu tas turtas naudojamas įmonės veikloje pajamoms uždirbti arba ekonominei naudai gauti.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 17 str.