Ar privalo nuomininkas ar panaudos gavėjas, atlikęs pagal nuomos arba panaudos sutartį naudojamo turto remonto darbus, pateikti turto savininkui dokumentus?

Atnaujinimo data: 2017-01-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.1.1] Nuosavo, nuomojamo, pagal panaudos sutartį naudojamo
Registracijos numeris   KD-5462

Nuomininkas ar panaudos gavėjas, atlikęs turto remonto arba rekonstravimo darbus, nuomotojui arba panaudos davėjui privalo pateikti:

1. surašytą dokumentą (pranešimą), kuriame juridinę galią turinčių dokumentų, pagrindžiančių ilgalaikio materialiojo turto remonto arba rekonstravimo darbų atlikimo faktą bei tų darbų vertę, pagrindu nurodo atliktų darbų vertę;

2. nuomininko ar panaudos gavėjo surašytą dokumentą, kuriame pateiktas atliktų darbų sąrašas bei jų aprašymas.

Nekilnojamojo turto nuomotojas, atsižvelgdamas į nuomininko ar panaudos gavėjo pateiktus dokumentus, turi susitarti su nuomininku ar panaudos gavėju dėl remonto rezultatų, kadangi atlikti remonto darbai, apskaičiuojant pelno mokestį, turto nuomininko , panaudos gavėjo ir nuomotojo negali būti vertinami skirtingai.

 

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 20 str. 3 d.