Ar remonto išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, kai nuomininko arba panaudos gavėjo atliktas turto remontas ar rekonstrukcija akivaizdžiai nesietina su turto teikiama nauda nuomininkui arba panaudos gavėjui?

Atnaujinimo data: 2009-12-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.1.1] Nuosavo, nuomojamo, pagal panaudos sutartį naudojamo
Registracijos numeris   KD-5463

Tais atvejais, kai nuomininko arba panaudos gavėjo atliktas turto remontas akivaizdžiai nesietinas su turto teikiama nauda nuomininkui arba panaudos gavėjui, tokios remonto išlaidos laikomos neleidžiamais atskaitymais.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 20 str. 3 d.