« Grįžti

Kokia tvarka lizingo būdu įsigyto automobilio remonto išlaidos priskiriamos sąnaudoms?

Atnaujinimo data: 2009-12-11
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.1.1] Nuosavo, nuomojamo, pagal panaudos sutartį naudojamo
Registracijos numeris   KD-5974

Jei iš lizingo bendrovės įsigytas automobilis buvo remontuojamas dar prieš jo naudojimo įmonės veikloje pradžią, tai remonto išlaidos gali būti priskiriamos turto įsigijimo savikainai, kaip tai nustatyta PMĮ 14 str. nuostatose.

Jei automobilis prieš atliekant remontą jau faktiškai buvo naudojamas įmonės veikloje, tai tokios remonto išlaidos priskiriamos remonto sąnaudoms ir atskaitomos iš pajamų tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį jos faktiškai patiriamos, kaip tai nustatyta PMĮ 20 str. nuostatose.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 14 str.
LRS  PMĮ 20 str.