« Grįžti

Kokia tvarka vieneto sąnaudos, atliekant nuosavo ilgalaikio turto remontą ar rekonstrukciją, priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams?

Atnaujinimo data: 2017-01-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.1.1] Nuosavo, nuomojamo, pagal panaudos sutartį naudojamo
Registracijos numeris   KD-5459

 

 

 

 

NEKILNOJAMASIS TURTAS

 

KITAS ILGALAIKIS TURTAS

 

REMONTAS

 

1) jei pailgina turto naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes remonto verte didinama remontuoto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kaina, kuri į vieneto sąnaudas įskaitoma per likusį turto naudingo tarnavimo laikotarpį (arba pagal PMĮ 18 str. 12 d. gali būti ir prailgintą laikotarpį).

 

2) jei nepailgina ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiko arba nepagerina jo naudingųjų savybių, išlaidos priskiriamos remonto sąnaudoms (leidžiamiems atskaitymams) tą mokestinį laikotarpį, kurį jos faktiškai patiriamos.

 

1) jei pailgina turto naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes remonto verte didinama remontuoto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kaina, kuri į vieneto sąnaudas įskaitoma per likusį turto naudingo tarnavimo laikotarpį (arba pagal PMĮ 18 str. 12 d. gali būti ir prailgintą laikotarpį).

 

2) jei nepailgina ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiko arba nepagerina jo naudingųjų savybių, išlaidos priskiriamos remonto sąnaudoms (leidžiamiems atskaitymams) tą mokestinį laikotarpį, kurį jos faktiškai patiriamos.

 

REKONSTRUKCIJA

 

jei pailgina turto naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes rekonstravimo verte didinama rekonstruoto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kaina.

 

negalima

 

 

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 20 str. 1, 2 d.
LRS  PMĮ 18 str. 12 d.