« Grįžti

Ar rekonstravimo sąnaudos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, kai rekonstruojamas ŪB nariams, IĮ savininkams ar jų šeimos nariams priklausantis ilgalaikis turtas?

Atnaujinimo data: 2009-12-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.1.2] Priklausančio ŪB nariams, IĮ savininkams ar jų šeimos...
Registracijos numeris   KD-5475

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris nuosavybės teise priklauso TŪB nariams, IĮ savininkams ir jų šeimų nariams ir yra naudojamas šių vienetų veikloje, rekonstravimo sąnaudos iš pajamų neatskaitomos, t. y. nepriskiriamos leidžiamiems atskaitymams.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 20 str. 4 d.
LRS  LR finansų ministro 2002-02-11 įsakymas Nr. 39, „DĖL MATERIALIOJO ILGALAIKIO TURTO, KURIS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSO ŪKINIŲ BENDRIJŲ NARIAMS, INDIVIDUALIŲ (PERSONALINIŲ) ĮMONIŲ SAVININKAMS IR JŲ ŠEIMŲ NARIAMS IR YRA NAUDOJAMAS ŠIŲ VIENETŲ VEIKLOJE, EKSPLOATAVIMO IR REMONTO SĄNAUDŲ ATSKAITYMO IŠ ŠIŲ VIENETŲ PAJAMŲ TVARKOS PATVIRTINIMO"