« Grįžti

Kieno vardu turi būti išrašomi išlaidas pagrindžiantys dokumentai (turto savininko ar vieneto, kuris tuo turtu naudojasi), kad sąnaudas būtų galima priskirti ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams?

Atnaujinimo data: 2017-01-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.1.2] Priklausančio ŪB nariams, IĮ savininkams ar jų šeimos...
Registracijos numeris   KD-5470

Degalų ir tepalų (ir kt.) įsigijimas, transporto priemonės remontas, kito turto (patalpų, įrenginių, ryšio priemonių ir pan.) eksploatavimo išlaidos, patalpų ir kito turto (įrenginių, ryšio priemonių ir pan.) remontas turi būti pagrįstas juridinę galią turinčiais dokumentais, kurie gali būti išrašyti ir vieneto, ir transporto priemonės (turto) savininko (vieneto dalyvio arba jo šeimos nario) vardu.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 20 str. 4 d.
LRS  LR finansų ministro 2002-02-11 įsakymas Nr. 39 „DĖL MATERIALIOJO ILGALAIKIO TURTO, KURIS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSO ŪKINIŲ BENDRIJŲ NARIAMS, INDIVIDUALIŲ (PERSONALINIŲ) ĮMONIŲ SAVININKAMS IR JŲ ŠEIMŲ NARIAMS IR YRA NAUDOJAMAS ŠIŲ VIENETŲ VEIKLOJE, EKSPLOATAVIMO IR REMONTO SĄNAUDŲ ATSKAITYMO IŠ ŠIŲ VIENETŲ PAJAMŲ TVARKOS PATVIRTINIMO"